Persónuverndarstefna

Tengi vinnur með persónugreinanleg gögn um einstaklinga og vistar í upplýsingakerfum sínum. Tengi leggur ríka áherslu á að tryggja trúnað, áreiðanleika og örugga og ábyrga meðferð upplýsinga. Því höfum við sett upp margvíslegar varnir um gögnin okkar, vinnslu og utanumhald þeirra.

Hvaða gögn

Um er að ræða persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini Tengis og starfsmenn.

Heimildir

Tengi vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að verkefnum koma.

Hvaða notkun

Gögn og upplýsingar sem Tengi geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að fyrirtækið geti sinnt hlutverki sínu á sem bestan máta og þjónustað og stutt viðskiptavini sína eins og frekast er kostur. Tengi mun aldrei dreifa persónuupplýsingum til þriðja aðila án heimildar.

Varnir

Öll gögn og vinnslur eru varin þannig að einungis þeir sem heimildir hafa til að vinna með gögnin, sjá þau og/eða breyta, geta framkvæmt slíkar aðgerðir, aðrir geta ekki skoðað gögnin.

Afritun

Öll gögn hjá Tengi eru afrituð til að tryggja að þau séu ætíð til staðar, eldri gögnum er þó eytt í samræmi við gagnastefnu fyrirtækisins.

Réttleiki

Tengi leitast ætíð við að tryggja réttleika gagna sinna. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær uppfærðar.

Réttur einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og aðgangs að eigin persónuupplýsingum

Tengi veitir öllum viðskiptavinum sem eru á skrá hjá fyrirtækinu og eftir því óska, aðgang að upplýsingar um þau persónugögn sem aðilinn vistar og/eða vinnur með um einstaklinginn.

Skipaður hefur verið persónuverndarfulltrúi sem m.a. tekur við beiðnum einstaklinga og setur þær í farveg þannig að unnt sé að svara einstaklingum innan ásættanlegs frests.

Vafrakökur
Þessi vefsíða notar vafrakökur (Cookies) til þess að tryggja betri upplifun af síðunni fyrir notendur. Vafrakökur safna upplýsingum um notanda til þess að gera vefinn notendavænni.
Vafrakökur (Cookies) geta geymt upplýsingar um stillingar notenda, tölfræði heimsókna, auðkenni innskráðra notenda ofl. Vafrakökur eru nauðsynlegar til þess að geta boðið uppá sem besta virkni á vefnum. Tengi notar Google Analytics til vefmælinga. Við hverja komu eru nokkur atriði skráð, svo sem tími og dagsetning, leitarorð, frá hvaða vef er komið og gerð vafra og stýrikerfis.
Þessar upplýsingar má nota við endurbætur á vefnum og þróun hans. Engum frekari upplýsingum er safnað um hverja komu, allar upplýsingar eru ópersónugreinanlegar.
Þú getur valið hvort vefurinn fái að safna þessum gögnum eða ekki og ef þú óskar ekki eftir því þá getur það valdið því að ekki sé hægt að nýta alla þá möguleika sem vefsíðan hefur upp á að bjóða.